Poslání a cíle

Posláním Poradny pro cizince a migranty je poskytování bezplatného odborného sociálního a právního poradenství na území Českobudějovické diecéze cizincům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Posláním poradny je také pozitivní působení na vztahy mezi cizinci a většinovou společností.

Cíle služeb

  • umožnit cizincům nalézt řešení nepříznivé životní situace
  • posílit jejich samostatné schopnosti, informovanost a orientaci v českém sociálním a institucionálním prostředí
  • sociálně se začlenit do většinové společnosti, využívat dostupné zdroje, sítě a služby a žít běžným životem.
  • přispět ke zvýšení informovanosti většinové společnosti, napomáhat k rovnému přístupu při řešení otázek života cizinců v ČR

Cílová skupina uživatelů služeb

Poradna poskytuje služby cizincům, uprchlíkům, jejich rodinným příslušníkům, a dále českým občanům s vazbou na cizince bez omezení věku, pohlaví, národnosti či pobytového režimu, kteří se ocitli ve složité osobní situaci.