Podvečerní zájmový kroužek pro děti cizinců

Podvečerní zájmový kroužek pro děti cizinců

Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice otevírá pro děti cizinců "Podvečerní zájmový kroužek " v rámci kterého, budou moci děti hrát společenské hry, vytvářet výrobky z papíru a jiných materiálů, zazpívat si....a celkově příjemně trávit čas po školní výuce. Pozvánka zde

Děti zde budou vedeny příjemnou slečnou původem z Velké Británie, která hovoří bez problémů v českém jazyce. Kroužek bude zahájen ve čtvrtek 24. 1. 2012 od 16:30 hod. Bude probíhat každé druhé úterý v tuto dobu v prostorách Poradny pro cizince a migranty – Kanovnická 16, České Budějovice (přízemí).

Zájemce prosíme o nahlášení osobně v Poradně pro cizince či na tel. 734 435 344 – Mgr. Michaela Dušková

Kontakt: Mgr. Michaela Dušková – vedoucí Poradny pro cizince a migranty