Aktivity realizované za finanční podpory Nadace Open Society Fund
29. listopadu 2010 Aktuálně

Aktivity realizované za finanční podpory Nadace Open Society Fund

V letošním roce byla a bude poradna pro cizince a migranty při DCH finančně podpořena Nadací Open Society Fund Praha v rámci mimořádného grantového programu ,,Zlepšení postavení pracovních migrantů“

Záměrem projektu je:

  • Nenásilně, ale efektivně oslovit co největší skupinu cizinců na území města České Budějovice a informovat je o možnostech, kde a jakým způsobem svou nepříznivou situaci řešit. Nápomocni nám přitom budou vyškolení streetworkeři různých národností. Streetworkeři budou nejen distribuovat tištěné propagační materiály poradny, ale budou schopni i adekvátně odpovědět na případné dotazy k službám nabízených v informačních materiálech (pomoc při hledání zaměstnání, ubytování, nabídka asistence při vyřizování pracovního povolení, nabídka bezplatného právního poradenství a další). Streetworkeři budou k dispozici také jako externí tlumočníci.
  • Posílit advokační aktivity – právníci budou klást důraz na individuální poradenství, nalezení nejoptimálnějšího řešení pro každý samotný případ. Řešit se budou problémy v pracovně právních vztazích, udělené správní vyhoštění, psaní odvolání, žalob, stížností, žádostí, nevyplácení důchodů, udělení milosti, řešení vzniklých přestupků, rozvody aj. Služby jsou bez platné.
  • V rámci projektu byly vytvořeny i nové letáky, které vyhovují nejen požadavkům poradny, ale i standardům kvality sociálních služeb. Letáky jsou v několika jazykových mutací.