Informace pro cizince: fungování asistenční služby na OAMP
22. dubna 2020 Aktuálně

Informace pro cizince: fungování asistenční služby na OAMP

Information for foreigners   Информация для иностранцев

Pokud potřebujete využít asistenčních služeb interkulturního pracovníka, volejte na telefonní číslo 732 250 873.

Po předchozí telefonické domluvě nás můžete navštívit na adrese Kanovnická 18, České Budějovice.

Poradna pro cizince a migranty


If you need to make use of the services of our intercultural worker, please call 732 250 873

 You can also meet us at Kanovnická 18 but please note you can only meet us in person after prior agreement via telephone

Advisory for foreigners and migrants


Если Вам будет необходима помощь интеркультурного работника, можете обратиться по телефону 732 250 873

 По преждевременной договоренности можете нас навестить по адресе Kanovnická 18, České Budějovice

Консультачное отделение для иностранцев


 

Ministerstvo vnitra ČR, ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY Č. Budějovice

OZNÁMENÍ (20.04.2020)

V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 BYLA PŘIJATA NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

 ODBAVENI BUDOU POUZE OBJEDNANÍ KLIENTI

 Objednání je možné POUZE na:

  • registraci po příjezdu a s tím spojené pořízení biometrických údajů
  • výdej průkazů o povolení k pobytu včetně potvrzení o přechodném pobytu občanů EU)
  • výdej překlenovacího štítku (pouze pro vycestování a potřeby státních orgánů ČR)

Objednat se můžete telefonicky na číslech 974  226 851 nebo elektronicky na: https://frs.gov.cz/

Všechna ostatní podání zasílejte poštou nebo do datové schránky MV ČR, a to včetně žádostí o pobytová oprávnění!

Adresa:                                                      

MINISTERSTVO VNITRA                                                       
Odbor azylové a migrační politiky                                        
Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj
PRAŽSKÁ TŘ. 1257/23
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Datová schránka: 6bnaawp

ODBAVENÍ BEZ OBJEDNÁNÍ bude možné

  1. Vydání PŘEKLENOVACÍHO ŠTÍTKU (osvědčení o oprávněnosti pobytu na území), a to pro účely vycestování nebo pro potřeby státních orgánů ČR. Tento účel musí cizinec prokázat.
  2. Převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou.

Cizinci, kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu v ČR nacházeli legálně, mohou na území dále setrvat po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit své pobytové záležitosti.