Seminář k integraci cizinců pro budoucí sociální pracovníky
15. listopadu 2019 Aktuálně

Seminář k integraci cizinců pro budoucí sociální pracovníky

13. listopadu 2019 proběhl na akademické půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích poslední seminář z přednáškového cyklu k problematice cizinců žijících v ČR. Série přednášek, která se mohla uskutečnil díky podpoře Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu Integrace cizinců 2019, dala možnost budoucím sociálním pracovníkům nahlédnout více do specifické problematiky klientů cizinců.  

13. listopadu 2019 proběhl na půdě Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích poslední seminář z přednáškového cyklu k problematice cizinců žijících v ČR. Série přednášek, která se mohla uskutečnil díky podpoře Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu Integrace cizinců 2019, se budoucí sociální pracovníci dozvěděli více nejen o pobytové problematice a komunikaci s cizinci, ale také např. o vzdělávání dětí cizinců a jejich inkluzi do třídního kolektivu. Semináře se tentokráte zúčastnili studenti druhého ročníku magisterského studia oboru Rehabilitace. Studenti se zajímali zejména o skladbu cizinců v Jihočeském kraji a o nejčastější problémy, s nimiž se obracejí klienti-cizinci na sociální pracovníky. Studentům byly představeny neziskové organizace pracující s cizinci, i s jejich projekty. Studenti měli příležitost si vyplnit nejrůznější formuláře žádostí o pobyt, a dokonce si vyzkoušeli i test občanství. Seminář trval hodinu a půl a nesl se ve velice příjemné atmosféře.


Semináře se uskutečnily za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu Integrace cizinců 2019.

MVČR