NOVINKY V POBYTECH CIZINCŮ

 

  • Změny, které přinesla novela cizineckého zákona od 15.8.2017

http://migrace.charita.cz/clanky/zmeny-ktere-prinesla-novela-cizineckeho-zakona/

 

  • Bezvízový styk s Ukrajinou

Od neděle 11. června 2017 bude zaveden bezvízový styk pro ukrajinské občany cestující do členských zemí EU (kromě Spojeného království Velké Británie a Severního Irska), Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a na Island. Vízová povinnost bude zrušena jen v rámci krátkodobých pobytů za účelem jiným než výdělečným a jen pro držitele biometrických pasů. 

Více informací a leták zde: http://www.mvcr.cz/clanek/bezvizovy-styk-s-ukrajinou.aspx

 

Informace pro cizince – povinnosti při pobytu v České republice

Vaše povinnosti po vstupu (příp. již před samotným vstupem) do České republiky a při pobytu zde závisí na Vaši zemi původu. Odlišná situace je zejména u občanů ze zemí Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a u občanů třetích zemí (země mimo EU).

Občan EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Lucemburska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Portugalska, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. Obdobná práva a povinnosti mají též občané Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Občané EU a jejich rodinní příslušníci

Občané třetích zemí

Otázky a odpovědi

Pod předchozími odkazy naleznete pouze základní informace týkající se příjezdu do ČR a možností pobytu v republice. Podrobnější informace můžete nalézt na stránkách Ministerstva vnitra nebo v následujících brožurách:

Váš život v ČR - Informace o pobytu pro občany EU a jejich rodinné příslušníky

Váš život v ČR - Informační publikace pro cizince ze zemí mimo EU

Pokud potřebujete poradit s vaší konkrétní situací, neznáte svá práva či povinnosti, kontaktujte nás.

Peníze ze Sbírky pro Česko už pomáhají potřebným i na jihu Čech

 Peníze ze Sbírky pro Česko už pomáhají potřebným i na jihu Čech

Diecézní charita České Budějovice má již k dispozici svůj díl z veřejné Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! určené pro přímou finanční pomoc lidem, kteří se v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19 ocitli v náročné životní situaci. Potřební z celého území českobudějovické diecéze se s žádostí o finanční pomoc mohou obrátit na nejbližší místní Charitu.

Nabízíme on-line konverzace češtiny pro cizince

Nabízíme on-line konverzace češtiny pro cizince

Jste cizinec a chcete se i během nouzového stavu zlepšovat v českém jazyce? Nabízíme individuální on-line konverzace češtiny pro cizince z pohodlí domova, které proběhnou po vzájemné dohodě ve společně stanoveném čase. On-line konverzaci zajišťují dobrovolníci. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu cizinci@dchcb.charita.cz

 

Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko

Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko

Ocitli jste se v nouzi a potřebujete neodkladně finanční pomoc? Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! pořádaná Charitou Česká republika má pomoci zabezpečit základní životní potřeby lidem, kteří se v důsledku epidemie covid-19 a přijatých bezpečnostních opatřeních vlády náhle ocitli v nepříznivé životní situaci. V článku naleznete sociální pracovníky, na které se můžete obrátit a podmínky, za nichž vám bude pomoc poskytnuta.

Nejčastější dotazy k dluhům u nájmu bytu a možnému vystěhování

Nejčastější dotazy k dluhům u nájmu bytu a možnému vystěhování

Nemám peníze na zaplacení nájmu. Majitel mi dává výpověď z bytu a já nevím za jakých podmínek se musím vystěhovat. Odpovědi na nejpalčivější otázky k nájemním vztahům, které doléhají v souvislosti s pandemií covid-19 na širší skupinu obyvatel, připravili naši odborníci ze sociálních poraden.

Pomoc cizincům v České republice

Pomoc cizincům v České republice

Současná složitá situace vlivem pandemie koronaviru přivádí do problémů i cizince žijící v České republice. Někteří ztratili práci, následně mohou přijít také o bydlení, a ocitnou se proto ze dne na den na ulici. Nemohou odcestovat zpět domů, protože hranice jsou uzavřené.

Upozornění pro cizince: fungování OAMP

Upozornění pro cizince: fungování OAMP

UPOZORNĚNÍ!!! Čtěte oznámení ohledně fungování Odboru azylové a migrační politiky  (OAMP) České Budějovice.

Nefunkční telefon - pevná linka

Vážení klienti,
omlouváme se, ale z důvodu stěhování nebude do 30. 1. 2018 v provozu pevná linka.
Volejte prosím pouze na mobil: 734 435 344. Děkuji.
 
Dear clients,
sorry, the fixed line will not be operational until 30 January 2018.
Call the mobile line: 734 435 344. Thank you.

 

Уважаемые клиенты,
Из-за переезда, к  сожалению пока мы не можем пользоваться офисным стационарным телефоном.
Поэтому, пожалуйста звоните на офисный мобильный телефон: 734 435 344
Спасибо.

Nová adresa Poradny pro cizince a migranty

Vážení klienti, od 24. 11. 2017 je Poradna pro cizince a migranty přestěhována do vedlejší budovy na adresu: Kanovnická 18, 1. patro. 

 

Dear clients, Counseling center for foreigners and migrants has moved to a new address: Kanovnická 18, 1st floor. It is next house. It is from 24. 11. 2017. 

 

Уважаемые клиенты, Консультационный центр для иностранцев и мигрантов был переселeн  с 24 ноября 2017 в соседнее здание по адресу:  Kanovnická 18, 1-й этаж.  

 

Sehr geehrte Klienten, seit dem 24. November 2017 ist die Beratungsstelle für Ausländer und Migranten in das Nebengebäude unter der Adresse : Kanovnická 18, 1. Stock umgezogen.

Pozvání do ZOO Hluboká nad Vltavou

Letáček - výlet do ZOO Hluboká

V pátek 29. dubna srdečně zveme děti cizinců a jejich rodiče na výlet do ZOO Hluboká. Více informací v tomto článku.