Žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, se podává na tiskopisu Žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie. Žádost se podává do 3 měsíců ode dne vstupu na území na území ČR na kterémkoli pracovišti MV ČR (nejvhodněji pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu).

Náležitosti žádosti:

  • cestovní doklad
  • doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem občana EU, nebo nezaopatřenou osobou
  • 2 fotografie
  • doklad o zdravotním pojištění (nevyžaduje se, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost) 
  • doklad o zajištění ubytování na území ČR

Náležitosti žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nesmí být starší 180 dnů (s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě). Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení (lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena).