Povinnosti po vstupu

Občané třetích zemí jsou povinni ohlásit svoji přítomnost na území ČR příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR. V případě, že přijíždíte do ČR k vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, můžete ohlašovací povinnost splnit ve stejné lhůtě též na pracovišti MV ČR, kde zároveň splníte své povinnosti týkající se pořízení biometrických údajů.

Dále máte povinnost hlásit  do 3 pracovních dnů změnu jména, příjmení, rodinného stavu, údajů v cestovním dokladu a údajů v dokladu vydaném podle Zákona o pobytu cizinců (průkaz o pobytovém oprávnění). Do 30 pracovních dnů jste povinni hlásit změnu místa pobytu na území. Do 3 pracovních dnů jste povinni ohlásit ztrátu nebo poškození průkazu o pobytu. Ztrátu cestovního dokladu je zapotřebí ohlásit neprodleně cizinecké policii.

Krátkodobý pobyt

Pobyt překračující 3 měsíce

Občané třetích zemí potřebují pro pobyt na území ČR delší než 3 měsíce dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

Dlouhodobý pobyt

Trvalý pobyt