Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu jste oprávněn podat na území na pracovišti MV ČR, pokud:

  • na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů a
  • hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 6 měsíců
  • a trvá-li zároveň stejný účel pobytu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bez předchozí podmínky pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů lze ve stanovených případech podat na zastupitelském úřadu ČR. Žádost jste obecně povinen podat nejdříve 120 před uplynutím platnosti dosavadního pobytového oprávnění a nejpozději v poslední den platnosti víza či povolení k pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu jste povinen podat osobně.

Vždy však předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

Nutné doklady jsou závislé na účelu pobytu v České republice.