Občané třetích zemí bez vízové povinnosti

Na území ČR či jiných schengenských států můžete pobývat nejdéle 90 dnů během každých 180 dnů. (Vstup se počítá ode dne překročení vnější schengenské hranice vyznačeného na razítku otištěném v cestovním dokladu). Doby pobytů v různých schengenských státech včetně ČR se sčítají. Zůstat na území ČR či jiného schengenského státu je možné pouze v případě, že se občan třetí země stal držitelem dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Občané třetích zemí s vízovou povinností

Pro pobyt na území ČR potřebujete krátkodobé vízum. Žádost se podává na Zastupitelském úřadě ČR ve státě, jehož jste občanem, nebo kde máte trvalý pobyt.

Seznam států, jejichž občané podléhají vízové povinnosti