Kurz českých reálií pro cizince

České reálie

Kurz českých reálií

Chcete získat nové vědomosti o České republice, nebo potřebujete pomoci s přípravou ke zkoušce na občanství? Využijte našeho kurzu! Kurz Vám přiblíží geografické, historické a kulturní informace o České republice.
Představíme Vám zvyky a tradice, které jsou v České republice dodržovány. Dozvíte se o politickém systému, zdravotním systému, zaměstnání, vzdělávání a dalších složkách občanského základu, které Vám pomohou získat veškeré potřebné znalosti.

Kurz probíhá každý pátek od 16:00 do 17:00 na středisku Diecézní charity České Budějovice na adrese Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.
Kurz je pro zájemce zdarma! Kapacita kurzu je omezena.
V případě zájmu o kurz nás kontaktujte na e-mailu: cizinci@dchcb.charita.cz

Предлагаем курс чешских реалиях

Вы хотите получить новые знания о Чешской Республике или вам нужна помощь в подготовке к экзамену на гражданство? Воспользуйтесь нашим курсом! Курс познакомит вас с географической, исторической и культурной информацией о Чешской Республике. Мы познакомим вас с обычаями и традициями, которые соблюдаются в Чешской Республике. Вы узнаете о политической системе, системе здравоохранения, занятости, образовании и другие категории гражданской основы, которые помогут вам получить все необходимые знания.

Курс проходит каждую пятницу с 16:00 до 17:00 в Епархиальном благотворительном центре České Budějovice по адресу Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.
Для желающих,курс бесплатный! Вместимость курса ограничена.
Если вы заинтересованы в курсе, свяжитесь с нами по электронной почте: cizinci@dchcb.charita.cz

Czech life and institutions classes offer

Would you like to gain knew information about the Czech Republic or do you need help with the preparation for the citizenship exam? Join our classes! The course will describe geographical, historical and cultural information about the Czech Republic, furthermore we will introduce Czech customs and traditions to you. You will learn about Czech political, healthcare, employment and education systems as well as other parts of civil basis that will help you gain all the knowledge you need.

The course takes place every Friday from 4 p. m. to 5 p. m. in the centre of the Diocesan charity České Budějoviceaddress: Kanovnická 18.
The classes are for free. The capacity is limited.

In case of interest please contact us at cizinci@dchcb.charita.cz

on-line přihláška