Asistence na pracovišti OAMP MVČR

Od června 2013 je při Poradně realizován projekt Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky České Budějovice II. podpořený Ministerstvem vnitra České republiky. Cílem projektu je poskytování asistence, poradenství a tlumočení cizincům z třetích zemí při jednání na pracovišti Oddělení pobytu cizinců České Budějovice.

Často se stává, že pokud jste cizinec/cizinka a máte si prodloužit pobyt, zažádat o trvalý pobyt apod., nemusíte si být zcela jisti správným vyplněním formulářů, nutností doložení veškerých dokladů a též tím, že jste porozuměli pracovníkům Ministerstva vnitra, co je od vás třeba doplnit. Pro tyto případy je od 6. ledna 2014 přímo na pracovišti Oddělení pobytu cizinců České Budějovice přítomná interkulturní pracovnice. Jedná se o pracovnici poradny, která má v této oblasti potřebné zkušenosti a dokáže též zajistit tlumočení.

Obsahem projektu je poskytování následujících služeb:

  • základní poradenství
  • tlumočení do ruštiny
  • pomoc s vyplňováním formulářů

Tyto aktivity jsou zaměřeny na státní příslušníky třetích zemí pobývající na území České republiky legálně v režimu zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. Služby budou cizincům poskytovány přímo na pracovišti Ministerstva vnitra (Odboru azylové a migrační politiky), Oddělení pobytu cizinců České Budějovice na adrese Pražská třída 1257/23, České Budějovice.

Služba je poskytována bezplatně, v těchto časech:

Po        8.00 – 12.00    13.00 – 17.00

ST       8.00 – 12.00    13.00 – 17.00

Konzultace do ruského jazyka jsou v toto období zajištěny prostřednictvím tlumočnice na telefonu.

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva vnitra České republiky na podporu integrace cizinců.

OAMP JČ.pdf

OAMP RUS.pdf

 

Začátky cizinců nejsou lehké. Pomoc nacházejí u pracovníků Charity

Na Odbor azylové a migrační politiky vstupuje pan Sergej z Ukrajiny. Přišel nahlásit změnu adresy a informovat se, co vše je potřeba, aby jeho dcera mohla studovat v České republice. Vidí zde pro ni lepší budoucnost. Interkulturní pracovnice Taťjana Šeráková, která pomáhá cizincům na tomto místě již čtvrtým rokem, mu dává informace o podání žádosti, vysvětluje nutnost překladu dokumentů, zajištění ubytování apod...

Praxe ve zdravotním pojištění cizinců a migrantů

Praxe ve zdravotním pojištění cizinců a migrantů

„Aby si mohli vzít cizinci z Ukrajiny, kteří trvale žijí a pracují v České republice, k sobě své stárnoucí rodiče, musí zaplatit 30 tis. Kč a více za roční příspěvek české zdravotní pojišťovně ročně,“ uvádí Iveta Mikulenková z Diecézní charity České Budějovice.

Legalizace pobytu cizinců je nyní snadnější

Legalizace pobytu cizinců je nyní snadnější

Vyřizování povolení k pobytu v cizí zemi? Asistenci při vyplňování formulářů, tlumočení, ujasňování práv a povinností cizinců nabízí přímo na českobudějovickém Odboru azylové a migrační politiky MV ČR pracovnice Poradny pro cizince Taťjana Šeráková. Zveme Vás k nahlédnutí do její práce...

Cizincům pomáhají asistentky

Článek z Českobudějovického deníku 16. 12. 2013

Poradna pro cizince a migranty nabízí již půl roku asistenční služby cizincům ze třetích zemí na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky MV ČR.

Více zde v článku

Asistence na pracovišti Ministerstva vnitra

Asistence na pracovišti Ministerstva vnitra

Poradna pro cizince a migranty realizuje od června 2013 projekt „Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky České Budějovice“ podpořený Ministerstvem vnitra ČR.

Zahájení projektu Asistence na pracovišti OAMP

Od června je při poradně zahájen nový projekt Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky České Budějovice podpořený Ministerstvem vnitra České republiky. Cílem projektu je poskytování asistence, poradenství a tlumočení cizincům z třetích zemí při jednání na pracovišti Oddělení pobytu cizinců České Budějovice.