Začátky cizinců nejsou lehké. Pomoc nacházejí u pracovníků Charity

Na Odbor azylové a migrační politiky vstupuje pan Sergej z Ukrajiny. Přišel nahlásit změnu adresy a informovat se, co vše je potřeba, aby jeho dcera mohla studovat v České republice. Vidí zde pro ni lepší budoucnost. Interkulturní pracovnice Taťjana Šeráková, která pomáhá cizincům na tomto místě již čtvrtým rokem, mu dává informace o podání žádosti, vysvětluje nutnost překladu dokumentů, zajištění ubytování apod...

Její činnost je financována z projektu Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti OAMP České Budějovice V., za většinové spoluúčasti Ministerstva vnitra České republiky.

Taťjana Šeráková ví, že to bude dlouhý proces a bude třeba zajistit překlady vysvědčení, vybrání konkrétní školy, a proto panu Sergeji doporučí také návštěvu v Poradně pro cizince a migranty Diecézní charity ČB, kde mu se zajištěním překladu a dalšího pomohou. Po více než dvou měsících se pan Sergej přijde „pochlubit“ svojí dcerou, která má nastoupit na gymnázium. Je na ni patřičně hrdý. Není to tak jednoduché, studovat v cizím jazyce, i když je slovanský.

Podobně Taťjana Šeráková pomáhá i dalším cizincům ze zemí mimo EU či přesídleným krajanům z Ukrajiny. Jsou to lidé většinou v produktivním věku, kteří sem přijedou se svou rodinou, aby tu žili, pracovali, našli si přátele a začlenili se do české společnosti. Nejvíce cizinců pochází z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska a Moldávie. Takto během necelého půl roku Šeráková pomohla 790 cizincům.

Text: Iveta Mikulenková