Česká země je živitelkou také pro cizince

Česká země je živitelkou také pro cizince

České Budějovice – V rámci 45. ročníku agro veletrhu Země živitelka 2018 uspořádala Regionální agrární komora Jihočeského kraje v pátek 24. srpna na českobudějovickém výstavišti seminář Zaměstnávání cizinců v zemědělském a potravinářském sektoru". Práci Poradny pro cizince a migranty při Diecézní charitě Č. Budějovice zde přestavila Taťjana Šeráková, která také přiblížila účastníkům a potencionálním zaměstnavatelům cizinců problematiku pobytu a zaměstnávání cizinců v České republice.

V rámci 45. ročníku veletrhu Země živitelka 2018 uspořádala Regionální agrární komora Jihočeského kraje v pátek 24. srpna na českobudějovickém výstavišti seminář Zaměstnávání cizinců v zemědělském a potravinářském sektoru.

Po úvodním slově Hana Šťastné, ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje, seznámil Václav Suchan z Agrární komory ČR účastníky se zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny + Režim Ukrajina, Jana Spiessová prezentovala pobytovou agendu za účelem zaměstnávání cizinců na území ČR, s problematikou povolování cizinců obeznámil návštěvníky Vladimír Brabec z Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Č. Budějovicích a práci Centra na podporu cizinců představila zájemcům Radka Krygarová.

Informace potenciálním zaměstnavatelům cizinců v oblasti zemědělství přišla předat také pracovnice Poradny pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice Taťjana Šeráková. Poradna s celokrajskou působností pomáhá cizincům, jejich rodinným příslušníkům i občanům České republiky s vazbou na cizince. „Našim cílem je zvyšovat ve společnosti povědomí o problematice cizinců a budovat vzájemné pozitivní vztahy. Mezi nejčastěji řešenými tématy cizinců je problematika ubytování, zaměstnání, zdravotní pojištění a právní pomoc“, zmiňuje Šeráková. K zaměstnávání cizinců v oblasti zemědělství dále dodává: „Většinou se jedná o Ukrajince, kteří po půl roce pobytu spojeným se zaměstnáním mají nárok na tzv. sloučení rodiny. To znamená, že mohou pozvat svou rodinu – ženu či muže a děti, do České republiky“. Proto je vhodné, aby potencionální zaměstnavatelé (firmy) z oblasti zemědělství byli s těmito informacemi seznámeni.

V poradně se věnují i asistenční službě pro cizince tzv. třetích zemí ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR v Českých Budějovicích. Krom toho pořádají také přednášky pro širokou veřejnost či školy, multikulturní akce a kurzy českého jazyka pro cizince.

Své služby poradna poskytuje v novém sídle Diecézní charity Č. Budějovice v Kanovnické 18. V roce 2017 pomohli celkem 163 ženám a 100 mužům.

 

                       Tento výstup na semináři byl podpořen z Programu Integrace cizinců 2018                           za finanční spoluúčasti Ministerstva vnitra ČR.

vnitro_logo

 

 Text: Martina Baráková, PR pracovník DCHCB