Praxe ve zdravotním pojištění cizinců a migrantů

Praxe ve zdravotním pojištění cizinců a migrantů

„Aby si mohli vzít cizinci z Ukrajiny, kteří trvale žijí a pracují v České republice, k sobě své stárnoucí rodiče, musí zaplatit 30 tis. Kč a více za roční příspěvek české zdravotní pojišťovně ročně,“ uvádí Iveta Mikulenková z Diecézní charity České Budějovice.

"Přitom důchod z Ukrajiny je velmi malý, 1 500 až 3 000 Kč v přepočtu," vysvětluje Iveta Mikulenková, která je vedoucí Poradny pro cizince a migranty Diecézní charity ČB.

Právě o tomto a podobných případech se diskutovalo na konferenci Zdravotní pojištění migrantů – byznys, hazard nebo solidarita? Setkání odborníků hostila 21. října 2016 Teologická fakulta Jihočeské univerzity.

Jedním z řečníků na konferenci byla i Iveta Mikulenková, která k zaměření setkání říká: „Cílem konference bylo nahlédnout na problematiku zdravotního pojištění migrantů z více stran a poukázat na dotknutelnost této problematiky i v jiných oblastech mimo samotné zdravotní pojištění.“ Témata, se kterými cizinci přicházejí do charitní Poradny pro cizince a migranty jsou převážně cizinecká problematika, hledání zaměstnání apod. 

S otázkou zdravotního pojištění se setkává interkulturní pracovnice Poradny pro cizince a migranty, která poskytuje asistenční služby na Odboru azylové a migrační politiky MV ČR (Pražská třída 23, Č. Budějovice). Ta poskytla od počátku letošního roku do konce září asistenční služby 1261 cizincům (pomoc s vyplňováním formulářů apod. a s kontaktem s úředníky). Její činnost je financována z projektu Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti OAMP České Budějovice IV. za většinové spoluúčasti Ministerstva vnitra České republiky.

Text: Věrka Michalicová