Návštěva z Finska – Lapland University of Applied Sciences v Kemi

Návštěva z Finska – Lapland University of Applied Sciences v Kemi

Návštěva z Finska – Lapland University of Applied Sciences v Kemi, aneb s cizinci o cizincích v ČR.

Ve středu 29. 11. 2017 navštívily lektorky z finské Lapland University of Applied Sciences v Kemi Poradnu pro cizince a migranty v Č. Budějovicích. Doprovázela je zaměstnankyně Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Zuzana Řimnáčová. Společně si s vedoucí poradny Mgr. Ivetou Mikulenkovou vyměňovaly informace o situaci cizinců v ČR a Finsku.

Srovnávaly oba státy v přístupech k cizincům, případně azylantům. Některé jsou v obou státech velmi podobné, jiné se více či méně rozcházejí. Lektorky při rozhovoru zaujala informace o poskytování Asistenčních služeb cizincům na Odboru azylové a migrační politiky v Č. Budějovicích. Zde je v pondělí a středu interkulturní pracovnice, která pomáhá cizincům s vyplňováním formulářů a v případě potřeby poskytuje i tlumočení do ruského jazyka cizincům ze třetích zemí. Tento projekt „Integrace cizinců 2017“ je financován z většinové části Ministerstvem vnitra ČR. K dnešnímu dni asistenčních služeb využilo 1616 cizinců.  Rozhovor nezůstal pouze u cizinců, jakožto klientů sociálního poradenství, ale týkal se i studentů, kteří zde v rámci spolupráce se Zdravotně sociální fakultou vykonávají praxi. Část své praxe v Poradně pro cizince a migranty absolvoval před rokem i finský student Ville, kterého obě ženy velmi dobře znají. Jak je ten svět malý J. Návštěva z Finska byla velmi příjemná a přátelská. Doufáme, že si ubývající dny pobytu v České republice Laura i Suzanna ještě dosyta užijí.