"Pomáháme cizincům z celého světa," vysvětlovala dětem Taťjana Šeráková z Poradny pro cizince

"Pomáháme cizincům z celého světa," vysvětlovala dětem Taťjana Šeráková z Poradny pro cizince

„Děti, co myslíte, proč lidé odcházejí ze své vlasti?“ zeptala se Taťjana Šeráková z Diecézní charity ČB hned na úvod žáků 6. – 9. třídy ZŠ Waldorfská v Českých Budějovicích. Na začátku letošního března se zde konal tzv. projektový týden a část dětí se zaměřovala na téma Výchova k občanství.

„Kvůli nebezpečí, třeba kvůli válce,“ byla první odpověď od dětí. A následovaly další: „Z důvodu studia. Že se jim nelíbí systém země, ve které žijí, např. právo.“ A malí studenti nezapomněli ani na lásku: „Manželství, že se zamilují,“ zněla jedna z posledních odpovědí.

Taťjana Šeráková přišla za dětmi do výuky na pozvání učitelek Andrey Vasiljové a Radky Kalčíkové ze Základní školy Waldorfská. Cílem bylo seznámit žáky s problematikou migrace a s činností Poradny pro cizince a migranty, kterou provozuje Diecézní charita České Budějovice. „A děti, kdo je to migrant? A jak se liší migrant, emigrant a imigrant?“ byla další z otázek směrem ke třídě.

Sama Taťjana Šeráková je pro takové besedy osobou nejpovolanější. Pochází z Kazachstánu, v devadesátých letech se rozhodla opustit svou vlast a se svými, tehdy ještě malými, dětmi odešla na západ. Aby si žáci dokázali představit velkou vzdálenost mezi naší replikou a zemí, kde se narodila, vysvětlila jim to na příklady cesty autem: „Z Českých Budějovic by do Kazachstánu, trvala cesta autem zhruba tři dny.“ Když dětem svůj životní příběh vyprávěla, bylo ve třídě napjaté ticho.

„Pokud byste chtěli jít za lepším životem do jiné země, co musíte vzít s sebou?“ poptávala se dále děvčat a chlapců. 

„Pas?“ „Občanku?“ odpovídaly děti.

„Co ještě?“

„Aha! kartičku zdravotní pojišťovny!“ přišly děti na další odpověď po nápovědě.

„A mimo Evropskou unii si musíte zdravotní pojištění zaplatit. V každém případě s sebou musíte vzít rodný list,“ vysvětlovala dětem na příběhu svém i dalších cizinců Taťjana Šeráková z Poradny pro cizince a migranty Diecézní charity České Budějovice.

A co Vy, dokážete si představit, že byste museli ze závažného důvodu opustit Českou republiku možná navždycky? Co byste si s sebou vzali Vy?

Text: Věrka Michalicová

Poradna pro cizince a migranty, Diecézní charita České Budějovice, byla založena v roce 1994. Poskytuje bezplatné odborné sociální a právní poradenství cizincům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Zároveň usiluje o pozitivní působení na vztahy mezi cizinci a většinovou společností.

Jedna z aktivit, kterou Poradna pro cizince a migranty realizuje, je projekt na integraci cizinců. Interkulturní pracovnice z Poradny působí na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra ČR, pracoviště České Budějovice. Pomáhá lidem ze zemí mimo Evropskou unii s vyplňováním formulářů a poskytováním informací o náležitostech k různým druhým pobytů, o které mohou cizinci v České republice požádat. V roce 2016 se jednalo o 1570 osob, kterým interkulturní pracovnice na OAMP poskytla podporu.