Poskytované služby

V rámci základního poradenství zajišťujeme:

 1. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace
 2. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociální služby a o jiných formách pomoci,    např. o dávkách v hmotné nouzi, apod.
 3. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech klienta
 4. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny, pokud se podílí na péči o osobu

 V rámci odborného poradenství zajišťujeme:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - např. podpora vztahů a kontaktů s rodinou, s lidmi v okolí, s úřady a institucemi a zprostředkování navazujících služeb
 2. sociálně terapeutické činnosti – poradenství v oblasti sociálně právní a právní
 3. pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc s listinami, vyjednávání v zájmu klienta, asistence při vyřizování záležitostí, pomoc při zprostředkování bydlení a zaměstnání, zprostředkování překladu atd.

Forma sociální služby

Služba je poskytována ambulantně. V případě potřeby je v rámci naplnění zajištění pomoci při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klient doprovázen sociálním pracovníkem i mimo poradnu. Jedná se o případy, kdy se klient z důvodu jazykové bariéry není schopen dorozumět na jednotlivých úřadech (př. úřad práce, odbor azylové a migrační politiky, zdravotní pojišťovny, okresní správa sociálního zabezpečení apod.).

Způsob poskytování sociální služby

Většina klientů navštěvuje poradnu osobně. Mohou využít telefonické komunikace nebo písemné prostřednictvím e – mailu. Klient se může do poradny také objednat.

Službu poskytují sociální pracovnice s odpovídajícím vzděláním. Služba dodržuje standardy kvality sociálních služeb a řídí se vnitřními pravidly.

Bezplatně Vám poskytneme informace, pomoc nebo doprovod, když:

 • potřebujete pomoci s vyřízením povolení k pobytu
 • nevíte, na který úřad se obrátit, jak vyplnit formuláře
 • máte problémy se zaměstnáním
 • potřebujete pomoci s hledáním ubytování
 • máte potíže se zdravotním pojištěním, lékařskou péči
 • potřebujete získat informaci o sociálních dávkách
 • máte pocit, že jsou porušována Vaše práva
 • nevíte, jaké jsou Vaše povinnosti

Dále nabízíme:

 • kurz ČJ – skupinová forma
 • potravinová a materiální pomoc v odůvodněných případech
 • úvěrové jízdné v odůvodněných případech
 • organizace vzdělávacích a multikulturních akcí
 • zprostředkování překladatelské a tlumočnické služby
 • bezplatný přístup na internet pro uživatele sociální služby (1hod/den)

Dokumenty:

graf národnostní složení poradny 2017

 

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

logo Magistrat CB