Poslání Poradny pro cizince a migranty

Posláním Poradny pro cizince a migranty je nabídnutí pomoci pro překonání aktuální nepříznivé sociální situace v osobních záležitostech cizince a jeho blízkých osob, vzhledem k jejich pobytu a vazbě na Českou republiku.

Cíle

 • Klient, které se orientuje v českém sociálním a institucionálním prostředí, ve svých v právech, oprávněných zájmech a povinnostech, tak aby mohl snáze řešit své nepříznivé životní situace.
 • Klient, který je na základě poskytnutých informací schopen samostatně řešit svoji sociálně nepříznivou situaci v rámci ČR v těchto oblastech: sociální, zdravotní, právní, cizinecká

Cílová skupina

Poradna poskytuje služby cizincům, jejich rodinným příslušníkům, a dále českým občanům s vazbou na cizince od 15 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Službu nemůžeme poskytnout

 1. zájemce nespadá do cílové skupiny
 2. zájemce požaduje službu, kterou neposkytujeme
 3. při naplnění kapacity sociální služby

V tomto případě je zájemci či uživateli poskytnuto základní sociální poradenství a je odkázán na jinou službu či organizaci.

 Zásady poskytované služby

  • respektování důstojnosti a základních lidských práv a svobod (uživatel je vnímán jako člověk se všemi lid. právy)
  • pomoc bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům
 • respektování vlastního rozhodnutí (uživatelů bez ohledu na jejich správnost)
  • individuální přístup (služba je poskytování na základě individuálního plánování)
 • vzájemný respekt a úcta mezi zaměstnanci a uživateli
 • profesionalita (využívání odborných znalostí, zkušeností pracovníků)
 • bezplatnost