Finanční dary nám můžete poukázat těmito způsoby:

  • v hotovosti do pokladny na ekonomickém oddělení Diecézní charity ČB, Kanovnická 16, 
  • poštovní poukázkou (na účet 4200143282/6800 Sberbank dříve Volksbank ČB nebo na adresu DCHČB, Kanovnická 16, České Budějovice 370 01),  
  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 4200143282/6800 Sberbank dříve Volksbank Č.Budějovice

On-line formulářžádost o potvrzení daru.

Daňové úlevy pro dárce

Podle zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. je možné odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely.

Fyzické osoby:

  • Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet úhrnné hodnoty všech darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně.

Právnické osoby:

  • Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.