Jsme ze stejné planety: cizinci, kteří našli v ČR druhý domov, protože tu je krásně

Jsme ze stejné planety: cizinci, kteří našli v ČR druhý domov, protože tu je krásně

České Budějovice – Výstavu s názvem Jsme ze stejné planety uvedl ve středu 11. července v křížové chodbě dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích známý český dokumentární fotograf a pedagog Jindřich Štreit. Putovní výstava, kterou organizuje Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice zahrnuje výběr dvaceti fotografií cizinců, kteří zde našli druhý domov.

Cyklus fotografií mapuje rodinné a pracovní prostředí tří desítek cizinců, kteří se usadili v České republice, a ukazuje, jak se se cizincům zde žije. Štreitovy fotografie doplňují texty s příběhy, které zpracovala novinářka Martina Vašíčková. Z jednotlivých portrétů a příběhů se návštěvníci dozvědí, proč se rozhodli žít právě v naší zemi a co se jim zde líbí. Výstava v Českých Budějovicích mohla být realizována za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Integrace cizinců 2018.

„Názor cizinců na Českou republiku je konstantní. Řekl bych, že my Češi si toho málo vážíme. A právě proto jsme tuto výstavu také udělali. Pořád nejsme s něčím spokojeni a ten, kdo nemá možnost vyjíždět do různých zemí v Evropě, Asii či Americe si vůbec neuvědomuje, jak složitá situace v ostatních koutech světa mnohdy je", připomněl Jindřich Štreit.

S podobnými životními příběhy a zkušenostmi se setkává také vedoucí Poradny pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice Iveta Mikulenková, která se na výstavě velkou měrou podíl.

„Chtěli jsme přiblížit širší veřejnosti problematiku a osudy cizinců, kteří přišli do České republiky. Většinou jsou to lidé, kteří hledají v ČR lepší pracovní příležitosti, jdou sem za vzděláním, rodinou nebo si zde najdou životního partnera a usadí se tady. V poradně se nejčastěji setkávám s cizinci z Ukrajiny, kteří tvoří polovinu všech příchozích. Přichází také hodně Slováci, Rusové, Bělorusové, ostatní občané EU. Při práci jsem se také setkala s Brazilci či Nepálci. V České republice je také velmi početně zastoupena Vietnamská komunita, její členové však sociální služby nevyhledávají. Pro nás jsou to někdy banality, ale založení bankovního účtu, přihlášení dítěte do mateřské školy, správné vyplnění formuláře na úřadě či změna zaměstnání – to všechno jsou s počáteční jazykovou bariérou překážky, které cizincům pomáháme překonat. Uvědomujeme si, jak je čeština důležitá a nutná, a proto pod poradnou nabízíme bezplatné kurzy českého jazyka“, uvedla Iveta Mikulenková.

Hudební doprovod k vernisáži obstarali Dorota (flétna) a František (kytara) Lukášovi, jejichž vystoupení si fotograf Štreit velice pochvaloval, jelikož jeho dcera (Monika Duarte Štreitová) patří mezi naše nejvýznamnější hráče na příčnou flétnu a od roku 2006 žije v Portugalsku.

Výstavu můžete shlédnout až do 30. července 2018 v křížové chodbě na Piaristickém náměstí, denně vždy od 10 do 17 hod. Letos v říjnu dále poputuje na rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde přivítá nový akademický rok.

 

IMG_2173

Vedoucí Poradny pro cizince a migranty při DCHCB Iveta Mikulenková s Jindřichem Štreitem

 

IMG_2229

Vernisáž s hudebním doprovodem manželů Lukášových

 

IMG_2217

Fotograf a pedagog prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. uvádí svou výstavu

 

IMG_2180

Výstava Jsme ze stejné planety v křížové chodbě potrvá až do 3. července 2018

 

Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Integrace cizinců 2018.

vnitro_logoText a foto:

Martina Baráková

 

Více:

Repotáž o výstavě v Jihočeské televizi (Zprávy z 12. 7. 2018, čas 6:13-8:34)

Snímky Jindřicha Štreita spojují lidé ze stejné planety

V Česku cizincem, a přesto doma