Pro dvě desítky dětí připravili vánoční besídku lidé z okruhu Poradny pro cizince a migranty

Pro dvě desítky dětí připravili vánoční besídku lidé z okruhu Poradny pro cizince a migranty

Přišlo na 25 dětí, které doprovázeli rodiče. Některé děti byly dle zvyklostí své země oblečeny do kostýmů a tak se zde objevila třeba Červená Karkulka nebo Santa Klaus. Více zajímavostí a obrázky z besídky naleznete v tomto článku.

Poradna pro cizince a migranty českobudějovické Diecézní charity pořádala 8. 12. 2016 vánoční besídku pro děti svých současných i bývalých klientů.

Za pomocí dobrovolníků a pracovníků Poradny si děti mohly vyzkoušet zdobení perníčků, vystřihování vánočních vloček, výrobu anděla či vánočního svícnu z jablka. Odvážlivci přednesli básničky a jejich statečnost byla po zásluze odměněna.

Všechny děti, které přišly, dostaly dárečky, které na tuto akci věnovala Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, za což jim touto cesto moc děkujeme. Stejně tak děkujeme ODS České Budějovice za bezplatné poskytnutí prostor pro tuto akci a všem, kteří se na přípravě či chodu jakkoli podíleli.

Text: Iveta Mikulenková