Vánoční besídka pro děti cizinců 2017

Vánoční besídka pro děti cizinců 2017

Jako každý rok, i letos se konala vánoční besídka pro děti z okruhu klientů Poradny pro cizince a migranty. Děti si již tradičně vyzkoušely formou vánoční dílny výrobu vánočních svícínků z jablek včetně dalších dekorací, třeba andělíčků z lízátek. 

Fotografie ke stažení z vánoční besídky pro děti cizinců 2017:

Odkaz na fotky:  https://uloz.to/!ll68PvVae33A/100nikon-rar

Letos mohly děti objevovat Vánoce také pomocí vůní, které byly ukryté v malých dózičkách nebo si vylovit kapra z pomyslného rybníku. Kdo nebyl tak šikovný, vylovil „bačkoru“ J. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Kongregaci sester Nejsvětější Svátosti, která zde přítomným dětem darovala krásné balíčky plné sladkostí. Ty rozdával anděl společně s Mikulášem a trošku zlobícím čertem, kteří přišli z Dobrovolnického centra pod Diecézní charitou. Obdarováno bylo tak přes dvacet přítomných dětí. Velký dík patří také ODS České Budějovice za bezplatné poskytnutí prostor a všem dobrovolníkům, kteří se této akce zúčastnili.