Souhlas se shromažďováním a užíváním osobních údajů

Souhlasím, aby Poradna pro cizince a migranty zpracovávala mé osobní a citlivé údaje, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pro účel poskytování kvalitních sociálních služeb. Souhlasím se shromažďováním osobních údajů po celou dobu mé spolupráce se zařízením.

Sociální pracovnice evidují tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, druh pobytu v ČR, číslo pasu, datum narození, datum vstupu do ČR, datum žádosti o azyl pro případ opakovaných konzultací směřujících k řešení životní situace uživatele, dále při sepisování dokumentů, vyplňování úředních listin, kde jsou tyto údaje přímo vyžadovány a při jednáních v zájmu uživatele na úřadech a institucích. Telefonní číslo sociální pracovnice evidují pro urychlení komunikace v případech: předání, upřesnění, doplnění informací nutných k posunu v řešení sociální situace uživatele a v případech sjednávání termínu konzultací. Tyto osobní údaje se zaznamenávají na přední stranu záznamového archu.

Citlivé údaje (země původu, bydliště v zemi původu, rodinný stav, majetkové a sociální poměry) se zpracovávají při vytváření individuálního plánu směřujícího k řešení životní situace cizince v ČR – při poskytování úvěrového jízdného, při zprostředkování překladu, ubytování v azylovém zařízení, poskytnutí přímé pomoci (nákup potravin), při sepisování dokumentů, právních podání, při jednáních v zájmu uživatele na úřadech a institucích. 

Údaje zpracovávají sociální pracovnice poradny a zároveň zabezpečují jejich ochranu dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Byl/a jsem poučen(a) o tom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.