Nabídka kurzů pro cizince

Aktuálně nepřijímáme přihlášky na kurzy českého jazyka. 
Děkujeme za pochopení.

Poradna pro cizince a migranty nabízí cizincům ZDARMA kurzy českého jazyka. Znalosti které zúročí nejen při běžné každodenní komunikaci se svým okolím, ale také při přípravě na zkoušku k získání českého občanství.

čeština pro cizince

Český jazyk pro cizince

dítě-cizinec

Český jazyk pro děti-cizincečeské reálie

Kurz českých reálií

( V roce 2021 kurz neralizujeme.)

on-line přihláška do kurzů