Historie poradny pro cizince a migranty

Poradna pro cizince a migranty - logoPoradna vznikla 1. 7. 1994 – tehdy pod názvem Poradna pro uprchlíky. Byla založena v rámci projektu „Pomoc lidem na cestách“ a byla součástí programu technické pomoci církvi ve střední a východní Evropě, který vytvořilo Oddělení služeb migrantům a uprchlíkům Katolické konference USA. Fakticky se však pomoci cizincům a uprchlíkům již dříve věnovali zaměstnanci Diecézní charity České Budějovice, kteří jim poskytovali právní a sociální poradenství, zajistili ubytování.
V letech 2002 – 2008 při poradně fungovalo též Multikulturní centrum. Vyvářelo prostředí pro setkávání cizinců v Jihočeském kraji a posilovalo jejich integraci do české společnosti. Byl též zajišťován provoz příhraničních humanitárních miniskladů.

Postupem času se dle momentální situace ve světě proměňovalo i složení cizinců, kteří využívali služeb poradny. Dříve bylo mezi uživateli mnoho cizinců ze zemí jako Bosna a Hercegovina, Arménie, dnes jsou zde nejvíce zastoupeni občané Ukrajiny, Slovenska či Ruska. Trvale ubývá počet uživatelů, kteří jsou žadateli o mezinárodní ochranu, převažují zde cizinci s povoleným dlouhodobým či trvalým pobytem.

Od roku 2007 dochází k trvalému nárůstu počtu konzultací s uživateli poradny. Poradna realizuje též mnohé aktivity, které podporují integraci cizinců do české společnosti a nabízí jim možnost společného trávení volného času (multikulturní akce, poznávací výlety, besedy, společná posezení atd.).