O Poradně pro cizince a migranty

Poradna pro cizincePoradna pro cizince a migranty od roku 1994 nabízí pomoc cizincům, jejich rodinným příslušníkům a občanům České republiky s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Věnujeme se převážně problematice cizineckého pobytu, integrace, hledání vhodného zaměstnání, ubytování a zajištění překladatelských služeb.
Cizincům nabízíme sociální poradenství, doučování dětí dobrovolníky a další aktivity.

Poradna je registrovanou sociální službou jako odborné sociální poradenství podle §37 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Naše poslání

Poskytnutí poradenství v řešení osobních záležitostí cizinců vzhledem k jejich pobytu a vazbě na Českou republiku. 

Cílem poradny je, aby se cizinci orientovali v českém prostředí, ve svých právech a povinnostech.

Víte, že...

V roce 2019 jsme v poradně poskytli radu a pomoc 325 klientům, interkulturní pracovnice zajišťovala tlumočení a  pomoc s vyplňováním formulářů 2 580 cizincům na Odboru azylové a migranční politiky v Českých Budějovicích.

Službu mohou využít odoby nad 15 let:

 • cizinci nebo jejich rodinní příslušníci
 • čeští občané s vazbou na cizince

Zdarma poskytneme informace a pomoc při:

 • vyřizování povolení k pobytu
 • vyplňování formulářů
 • založení bankovního účtu, platební příkazy apod.
 • hledání zaměstnání (kontrola náležitostí pracovní smlouvy aj.)
 • hledání ubytování (kontrola náležitostí nájemní smlouvy aj.)
 • zajištění zdravotního pojištění a lékařské péče
 • vyřizování sociálních dávek (informace, formuláře)
 • uplatnění práv (jsou-li porušována)

Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou.

Dále nabízíme:

Zásady služby:

 • respekt a tolerance
 • individuální přístup
 • SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ.

ZEPTEJTE SE           KURZY PRO CIZINCE           ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO CIZINCE

 

Příběhy klientů Poradny pro cizince a migranty

* jména klientů jsou pozměněna.

Příběh paní Viktorie (Ukrajina)

Sociální pracovnici Poradny pro cizince a migranty kontaktovala interkulturní pracovnice působící na Odboru azylové a migrační politiky. Obrátila se na ní paní Viktoria, mladá žena z Ukrajiny, zdánlivě šla na úřad nahlásit pouze „běžnou" záležitost. Při pohovoru v rodném jazyce se však paní Viktoria otevřela a svěřila se pracovnici se svou tíživou situací. Do ČR přijela za svým manželem, který se přestěhoval jako první, aby zajistil podmínky pro rodinu, zaměstnání apod. Společně se jim v ČR narodila dcerka Zoryana (v překladu jasná hvězda). Manžel, živitel rodiny, pak záhy onemocněl velmi vážnou nemocí a krátce na to jí podlehl. Viktoria tak zůstala s dítětem sama. I když jsme nebyli schopni zaplnit prázdnotu v jejím srdci, tak jsme se snažili pomoci jednak vyslechnutím a sdílením jejího osudu, tak důležitými kroky v zajištění jejího pobytového oprávnění. Paní Viktorii jsme pomohli zajistit vdovský a sirotčí důchod, komunikovat s Úřadem práce, finančním úřadem a mnoha dalšími institucemi v situaci, kdy potřebovala pomoc a podporu. 


Příběh pana Jana (Nizozemsko)

Poradnu pro cizince kontaktoval pan Jan (50 let), který má holandské občanství, ale české kořeny. Jako malý chlapec emigroval za doby minulého režimu do Holandska se svými rodiči, kde strávili několik let. Až později, jako dospělý se vrátil do ČR, kde již nějakou dobu žije. Rodiče zůstali v Holandsku, kde pracovali. Nyní jsou důchodového věku, pobírají holandský důchod a chtěli by se „na stáří“ vrátit do své rodné vlasti a mít na blízku i svého jediného syna. Ten se do Poradny pro cizince a migranty přišel poradit, co vše je třeba vyřídit k bezproblémovému návratů jeho rodičů zpět do ČR. S klientem jsme řešili několik variant, přes možnost znovunabytí českého občanství, po žádost o přechodný pobyt s veškerými náležitostmi, přihlášení se ke zdravotnímu pojištění v ČR, zasílání starobního důchodu z Holandska do ČR a samotnou žádost o český důchod. Nakonec klient odešel z poradny s několika vyplněnými formuláři a spoustou informací, které mu situaci pomohly zdárně vyřešit.


Příběh paní Oleny

Poradnu pro cizince a migranty kontaktovala paní Olena (33let), která se ocitla ve velice smutné a tíživé životní situaci. Do poradny ji doprovodila její přítelkyně, které pracovnice poradny v minulosti již pomohly, a proto v ně opět vložila svou důvěru.  Paní Olena do Čech přijela se svým manželem před třemi lety za prací. Začali zde nový život, řádně pracovali, naučili se relativně rychle česky, našli si v Čechách nové přátele a chystali se založit rodinu. Bohužel, člověk míní, život mění. Manžel onemocněl onkologickým onemocněním, které se nedalo vyléčit. Kromě toho, že pro paní byla skutečnost, že jí její manžel brzy opustí, velice psychicky náročná a v době nouzového stavu kvůli riziku nákazy covid-19, za ním do nemocnice ani nesměla, musela řešit ještě jednu důležitou věc. Vzhledem k tomu, že manžel měl povolení k pobytu za účelem zaměstnání a z důvodu onemocnění práci vykonávat nemohl, zaměstnavatel s ním logicky nechtěl prodloužit pracovní smlouvu. To by znamenalo, že by nebyl plněn účel pobytu a hrozilo, že by mu mohl být pobyt zrušen. Tím by vznikly další komplikace, jelikož manželovi byla zdravotní péče hrazena na základě jeho zaměstnání a pobytového oprávnění, léčbu by musela platit paní Olena, pro kterou by tato situace nebyla finančně zvládnutelná. Navíc by manžel bez povolení k pobytu musel opustit Českou republiku, ale bohužel už byl v tak vážném stavu, že převoz do země původu by nebyl možný. Sociální pracovnice poskytly klientce psychickou podporu, a i přes ztížené podmínky, kdy v době nouzového stavu bylo fungování příslušných úřadů omezeno, pomohly klientce najít možnosti, jak by mohla zůstat se svým manželem v Čechách až do konce.

 

Podporují nás:

MVČRMPSVJihočeský krajMěsto České Budějovice