Kurzy českého jazyka pro cizince

Aktuálně nepřijímáme přihlášky na kurzy českého jazyka. 
Děkujeme za pochopení.

kurzy češtiny

Čeština pro rusky mluvící cizince

Potřebujete si zlepšit své jazykové dovednosti pro získání trvalého pobytu nebo občanství? Chcete se zdokonalit v češtině a lépe komunikovat se svým okolím? Začněte navštěvovat náš kurz českého jazyka pro rusky mluvící.

Kurz probíhá na středisku Diecézní charity České Budějovice
na adrese Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.
Kurz je pro zájemce zdarma! Kapacita kurzu je omezena.

V případě zájmu o kurz nás kontaktujte na e-mailu: cizinci@dchcb.charita.cz

Предлагем курсы чешского языка для русскоговорящих

Вам нужно улучшить свои языковые навыки, чтобы получить постоянное место жительства или гражданство? Вы хотите улучшить свой чешский язык и лучше общаться со своим окружением? Начните посещать наш курс чешского языка для русскоговорящих.
Курс проводится в Епархиальном благотворительном центре в Ческих Будейовицах по адресу Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.
Для желающих, курс бесплатный! Вместимость курса ограничена.
Если вы заинтересованы в курсе, свяжитесь с нами по электронной почте: cizinci@dchcb.charita.cz

Čeština pro anglicky mluvící cizince

Chcete se naučit český jazyk, zdokonalit se v něm a lépe komunikovat se svým okolím, případně si zlepšit svou jazykovou vybavenost, abyste získali trvalý pobyt nebo občanství? Začněte navštěvovat náš kurz českého jazyka pro anglicky mluvící.

Kurz probíhá na středisku Diecézní charity České Budějovice
na adrese Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice.
Kurz je pro zájemce zdarma!
Kapacita kurzu je omezena
.

V případě zájmu o kurz nás kontaktujte na e-mailu: cizinci@dchcb.charita.cz 

Czech language classes for English speakers offer

Would you like to learn Czech and improve your language and communitacion skills?
Are you interested in extending your vocabulary in order to gain Permanent Residence or Czech citizenship? Start attending our Czech language classes for English speakers!
The course takes place in the centre of the Diocesan Caritas České Budějoviceaddress: Kanovnická 18.
The classes are for free. The capacity is limited.

In case of interest please contact us at cizinci@dchcb.charita.cz 

on-line přihláška